Om oss

Den Gode Maten

Den Gode Maten er et nettverksprosjekt som retter seg mot etablerte lokalmataktører og aktører som ønsker å starte med produksjon av eller opplevelser rundt lokalmat i Surnadal, Sunndal, Rindal og Halsa. Prosjektet skal markedsføre, benytte og utvikle lokal matproduksjon og -kultur. Dette med bakgrunn i at lite av dagens produksjon av mat blir videreforedlet lokalt.

Den Gode Maten består av små og litt større bedrifter som produserer og leverer lokal mat. Medlemmene pr. i dag er både etablerte bedrifter, knoppskytere som er kommet litt i gang og knoppskytere som er helt i startgropa. Felles for alle er at de har et mål om å levere god lokal mat til et enda større marked.

Den Gode Maten startet som et 3-årig prosjekt, 1.januar 2014 for å fremme etterspørselen etter lokal-mat.
Prosjektet driftes av Innveno AS, og prosjektet skal nå i tillegg til lokal-mat omfatte Reiseliv, Opplevelser og Kultur.Den geografiske utstrekningen er nå fra Smøla til Gjøra.
For mer informasjon ta kontakt med Prosjektleder Håkon Fredriksen. Mobil: 41 21 09 53. E-post: haakon@innveno.no

Den Gode Maten er finansiert av Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Surnadal kommune, Rindal kommune, Halsa kommune og Sunndal kommune, i tillegg til bedriftene selv.