Etablerte produsenter

Den Gode Maten ønsker å tilrettelegge nettverk for etablerte produsenter, serveringssteder, distribusjonsledd og salgsapparat. Dette for å inspirere potensielle matgrûndere til å starte, allerede eksisterende aktører til å samarbeide og utvikle seg. Rett og slett skape et miljø for lokalprodusenter som kan virke utviklende.

Som en del av dette ønsker vi å legge til rette for et nettverk/miljø til produsentene hvor vi kan gi faglig rådgivning og tilgang til kompetanse innenfor:

– nettverksbygging innad på tvers av ståsted, fokus og virksomhetsområde

– nettverksbygging mot andre lignende og aktuelle nettverk både regionalt og nasjonalt

– utvikling av eksisterende bedrifter og produkter

– vurdering av felles utnyttelse av produksjonskapasitet og struktur

– kobling og utvikling av kreative prosesser produsenter i mellom

– erfaringsutveksling innen nettverket

– nettverkskobling og utvikling mot salgs- og distribusjonskanaler

– nettverksbygging mot hotell og serveringssteder

– felles kvalitetssikringfora mellom produsent og kvalitetsbevisst kunde

– fokusering på planer, nøyaktighet og struktur

– utvikling av spesielle og felles markedsplaner, markedsføring, varemerke og felles identitet

– bistand til søknader, forhandlinger og avtaler

– bistand i forhold til finansiering

– faglig støtte til organisering

Målet er her å få etablerte produsenter til å nå ut til et større marked og sikre en solid og stabil produksjon av lokal mat.