Knoppskyting – nyetableringer

Nye produsenter og knoppskyting er også et område vi ønsker å jobbe med, da det er et stort potensiale i regionen. Gjennom prosjektet ønsker vi å tilrettelegge for veiledning til de som er i startgropa eller som har en ide, men er usikker på om den kan realiseres.

Vi vil gi faglig rådgivning og tilgang til kompentanse innenfor:

– utvikling av ideer

– bistand i forhold til finansiering

– faglig støtte til organisering

– være pådriver i prosessene – sikre framdrift

– utfordre og veilede

Målet er å få flere til å produsere og levere gode lokale matprodukter fra regionen.